top of page

Sekretesspolicy för Skapat och Bränt.

Denna sekretesspolicy beskriver hur Skapat och Bränt samlar in, använder och skyddar de personuppgifter som du lämnar när du använder vår webbplats www.skapatochbrant.com och våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in:

Vi kan samla in personuppgifter som namn, e-postadress, adress och telefonnummer när du registrerar dig för våra tjänster, gör ett köp osv..

Hur vi använder dina personuppgifter:

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär, behandla betalningar, skicka marknadsföringsmeddelanden och förbättra din användarupplevelse.

Delning av personuppgifter:

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje parter när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, som exempelvis betalningsprocessorer och leverantörer av tjänster.

Cookies och spårning: Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din webbplatsupplevelse och analysera användarbeteende. Du kan välja att blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Användares rättigheter:

Du har rätt att begära åtkomst, rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter eller om du har frågor om vår hantering av dina personuppgifter.

Säkerhet: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk och förlust.

Ändringar och uppdateringar: Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy med jämna mellanrum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att vara informerad om eventuella ändringar.

Kontaktinformation:

Om du har frågor eller bekymmer angående vår sekretesspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, kontakta oss på skapatobrant@gmail.com 

bottom of page